.
1400/11/20 چهارشنبه
1400/11/16 شنبه
1400/11/25 دوشنبه
نماینده محترم رسانه
با سلام و احترام
در صورت تمایل به حضور در نشست خبری سخنگوی دولت خواهشمند است فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.
نتیجه پس از بررسی و متناسب با ظرفیت سالن به شما اعلام می شود.
اداره کل حوزه سخنگوی دولت
Dear Sir/Madam
It is a great pleasure to cordially invite you to attend the Iranian Government Spokesperson’s press conference. Please fill out the following form if you wish to participate.
Your request will be reviewed and the result will be announced according to the space available.
Office of the Government Spokesperson

*
*
*
*
*
*
*
* عنوان سوال
* تاریخ شرکت
*
فایل پیوست
.